Jämstäldhet

nuemkoNyamko Sabuni vår Avgående jämställdhetsminister har ofta talat om att mäns våld mot kvinnor är kanske den viktigaste jämställdhetsfrågan i Sverige idag. Regeringen deklarerar i en skrivelse att mäns våld mot kvinnor är den mest prioriterade frågan nationellt beträffande jämställdhet. Länsstyrelserna har sedan 2007 arbetat för att stödja samverkan i sina län beträffande våld i nära relation.

Länsstyrelsen i västra Götalands län genomförde en enkätundersökning som ledde fram till en rapport för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Rapporten heter ”Att våga se och agera”. Man skriver och belyser fyra typer av områden i rapporten gällande mäns våld mot kvinnor.

1. våld i nära relationer
2. barn som bevittnat våld
3. hedersrelaterat våld och förtryck
4. prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Nära relation innefattar inte bara kärleksrelationer utan alla förhållanden där det finns en nära och förtroendefull ställning. Det kan vara ett vuxet barns våld mot en förälder, eller t.e.x personal på boenden som utövar våld. Som våld räknas alla handlingar som skrämmer, smärtar eller skadar en individ. Man beskriver de särskilt utsatta grupper, särskilt utsatt förklaras med att man kan vara beroende av andra i olika situationer och beroendeställningen följer särskild utsatthet.

En särskilt utsatt grupp är familjer som lever med ett missbruk. Det är av vikt att det sker en kompetensutveckling inom många yrkes områden och att behandlingshem för missbruk arbetar med problematiken på ett djupgående plan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *