Milstolpar kring samhällets syn på våld i nära relation

MilstolparUnder en föreläsning vi  närvarade vid i Stockholm om ämnet Våld i nära relationer fick vi ta del av en del milstolpar i svenskt synsätt och agerande i rättsystemet gällande ämnet för föreläsningen. Närvarande var både psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor , och en och annan beroendeterapeut.

Kort ur föreläsningen:
Under 60 och 70 talet i Sverige var det nästan enbart gärningsmannaperspektiv som var den rådande normen i svenska domstolar när det gällde brott om våld i nära relationer .Men det var brottsoffer- och kvinnorörelser som ställde högre krav och såg till att forskningen ökade på området. Det ledde till att nya reformer slöts och att det svenska samhället fick en annan syn på brottsoffer.  I nutid anses det som en självklarhet att man behöver ta hänsyn till bägge parter, man behöver se både till brottsoffret och gärningsmannen för att det ska bli en säkerhet i rättssystemet.

1982 gick våld i nära relationer och våldtäkt ifrån att vara ett angivelsebrott till att falla under allmänt åtal, en händelse som tidigare ansetts vara en privat angelägenhet gick till att vara ett problem som berörde hela samhället. Det blir en stor utveckling för synen på brottet, tidigare kunde endast åklagaren väcka åtal om brotts offret själv anmälde händelsen. Nu kunde åklagaren väcka åtal med hjälp av vittnen.

Den här utvecklingen tycks bara kopplad till samhällets syn i stort på sexualbrott och mäns våld mot barn och kvinnor. 1988 skiljer en stor händelse som  ytterligare förändrar bilden. Då införs möjligheten till målsägandebiträde som är med och hjälper till och ger stöd under rättegångar och förhör. Parallellt med detta slår möjligheten till vittnesstöd rot i den svenska rättsprocessen. Den första svenska stad vittnesstöd var i Växjö 1995. Numera är vittnesstöd en etablerad verksamhet som sker på uppdrag av regeringen. Brottsoffermyndigheten, domstolsverket och Brottsofferjourernas riksförbund är de som ansvarar för verksamheten.

Inget annat land i världen har en sån utvecklad verksamhet och skyddsnät kring brottsoffer. Sverige är unika i att ha en hel myndighet som ser till brottsoffren nämligen Brottsoffermyndigheten.

FAKTA: Några milstolpar

 • 1960     Relativt ensidigt gärningsmannaperspektiv råder
 • 1978     De första kvinnojourerna bildas, Alla Kvinnors Hus och Kvinnohuset.
 • 1982-1984  Våld i nära relationer och våldtäkt oavsett plats går från att vara   angivelsebrott till att falla under allmänt åtal.
 • 1988     Rätten till målsägandebiträde införs
 • 1994     Brottsoffermyndigheten etableras
 • 1995     Vittnesstödsverksamhet startar i Växjö tingsrätt
 • 1998     Kvinnofridsreformerna
 • 2000     Barn får rätt till särskild företrädare
 • 2006     Barn som bevittnat våld i nära relation får rätt till brottsskadeersättning
  Källa: BRÅ

Det var en intressant föreläsning och man fick en del att tankar om hur det var förr att ta med sig hem oavsett om man var sjuksköterska eller drogterapeut. Vi behöver fortsatt lyfta ämnet och leda utvecklingen framåt för att inte falla bakåt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *